Segítsen a webhely fejlesztésében, megosztva a cikket a barátokkal!

Ha gyermekének kiejtési nehézségei vannak, a lehető leghamarabb forduljon szakemberhez. Minél korábban kezdik a terápiát, annál jobbak lesznek a hatásai.

Egy modern logopédus nem csak a helyes kiejtésre tanít, hanem a helyes kommunikációra is. Együttműködik a pácienssel a fonetikai és nyelvtani helyességen, a megnyilatkozások logikai felépítésén és az általános kommunikációs készségeken

Minél előbb, annál jobb

A két-három évesek beszédhibái elég gyorsan javulnak. Egy hatéves gyereknek sokkal több időre van szüksége. A logopédushoz járó iskoláskorú gyermek általában további átnevelést igényel, mert a beszédhibák olyan tartósak, hogy befolyásolják értelmi fejlődését, iskolai és kortárscsoportban való működését.

Első jelek

Ha valami "rossz" van, először a szülőnek kell észrevennie. Kétéves gyermeknél beszédhibák jelentkeznek. Példa erre egyes hangok interdentális kiejtése, amikor a gyermek a nyelvét a fogai közé teszi (a hiba nem csak hallható, hanem látható is). A késleltetett beszédfejlődés is zavaró lehet, ezért mindig szakemberrel kell konzultálni. A kisgyermekek leggyakoribb tünete a lengyelben a legnehezebbnek tartott hangok kiejtése: "sz", "ż", "cz", "dż" és "r". Artikulációs képességük 5 éves kor körül kialakul, de a hibás kiejtés már korábban is felvehető, még mielőtt állandósulna. A hároméves gyerek beszédfejlődését otthon, a szülőknél és az óvodában is figyelemmel kell kísérni, a zavaró jelekről érdemesebb logopédushoz fordulni.

Hol az oka

A problémák előhírnöke lehet a beszédkészülék rendellenes anatómiája, amelyet már csecsemőkor orvosnak kell felvennie. A vizsgálatok a szájüreg szerkezetének ellenőrzéséből és a beszédhez elengedhetetlen reflexek (pl. szívóreflex) előzetes diagnosztizálásából állnak. Néha kisgyermekeknél a frenulum (a nyelv és az alsó szájpadlás közötti inak) túlnőtt. Egy ilyen hiba a későbbi időszakban szinte mindig beszédhibát okoz. Ilyen helyzetben érdemesebb műtéti korrekció mellett dönteni, mint megvárni a gyermek nagykorúságát – hacsak nem kicsi a frenulum-hipertrófia, akkor a logopédus csak gyakorlatokat javasolhat (pl. speciális gimnasztika vagy passzív masszázs). A beszédhiba oka lehet a hallószerv károsodása, belüli rendellenességek ismandibula, idegrendszeri betegségek, örökletes tényezők és végül alacsonyabb értelmi képességek. A logopédiai kezelésnek ezért átfogónak kell lennie, és a megfelelő szakemberek (pl. fül-orr-gégész, fül-orr-gégész, fogszabályzó, neurológus vagy pszichológus) együttműködésére kell támaszkodnia.

Szakértő szerintA www.dopalaczeinfo.pl weboldal anyagai alapján

Ellenzem azokat a módszereket, amelyek csak azon alapulnak, hogy egy gyerekkel ülünk a tükör előtt és hangokat ismételünk.
A megfelelő terápia más fejlesztési szférákat is érint. Dolgozom azon, hogy a páciensem jobban megértse a hangok közötti különbségeket. Gyermektől függően a megfelelő módszereket is alkalmazom, például a Dennison kinesztézia módszert, azaz a mozgás támogatását, a test különböző pontjainak stimulálását. Például a vízszintes nyolcasok rajzolása jó gyakorlat. Ez lehet mozgás is zenei elemekkel.
Az ötlet az, hogy serkentsük a jelek áramlását az agyféltekék között, és növeljük a figyelem koncentráló képességét. Igyekszem olyan gyakorlatokat választani, hogy ne legyenek unalmasak az órák, és hogy a gyerek otthon akarjon dolgozni a gyám mellett. Kérem a szülőket is, hogy maradjanak idejük a gyerekeikre.
Ne feledje, hogy a kezeletlen beszédhibák negatív hatással vannak egy felnőtt életminőségére, amit sajnos az irodámban is megfigyelek.

Az idő számít

Miért olyan fontos a terápia korai megkezdése? Mivel a kezeletlen beszédhibák továbbra is fennállnak, gyakran súlyos fejlődési következményekkel. Jelenleg sok olyan felnőtt érkezik logopédushoz, akinek a hibás kiejtés miatt különböző szintű kommunikációs problémái vannak, ami kihat személyes életére és szakmai karrierjére. A tartalom kommunikációjának képtelensége komoly akadályt jelent a személyközi kapcsolatokban. Felnőttekkel pedig – mondják a logopédusok – sokkal nehezebb a munka, mint a gyerekekkel, mert a rossz szokásoktól nehéz megszabadulni. Mielőtt egy gyerek felnő, sok gondot okoz az iskolában. A beszédzavarok főként helyesírási hibákat okoznak, különösen a hallásból. Ekkor a beszédhallás gyakorlatok a terápia egyik legfontosabb eleme. Rosszabb esetben, ha a gyermek hallássérült vagy hallási észlelési zavarokkal küzd, több erőfeszítésre van szükség a hibák kijavításához. Az időnek itt is nagy jelentősége van. Ha egy gyerek nem kap időben segítséget, akkor alacsonyabb iskolai teljesítményt érhet el, mint társaik, ami érzelmi problémákkal is jár. További rendellenességek jelentkezhetnek. Például ismert, hogy a legtöbb diszlexiával diagnosztizált gyermeknek korábban beszédproblémái voltak. Ez azt jelenti, hogy minden beszédfogyatékos gyermeknél fennáll a diszlexia veszélye – de ez nem mindig van így. A statisztikák azt is mutatják, hogy a gyerekek,akik korán elkezdenek beszélni, intellektuálisan tehetségesebbek visszahúzódó társaiknál. Bár ez nem mindig van így. Vannak nagyon tehetséges fogyatékos gyerekek – általában azonban beszédhibák és nem beszédhibák. Egy dolog biztos: a beszéd fejlődése serkenti a szellemi fejlődést, a gondolkodás fejlődése pedig a beszédben tükröződik.

Fontos a mozgás

A beszéd szellemi tevékenység, de nagyon szorosan kapcsolódik belső ritmusunkhoz és tevékenységünkhöz. Ezért a munka során fontosak az olyan támogató módszerek, mint a ritmika vagy a különféle mozgásos játékok (lehetőleg hanggal kombinálva). A tánc fejleszti a hallás-vizuális-motoros koordinációt az agyféltekék között. Ennek óriási hatása van az intellektuális fejlődésre. A gyermek először hallja a ritmust, majd elkezd mozogni, és közben figyeli a tanár mozdulatait. A mozgás-, látás- és hallásgyakorlatok szintén serkentik a beszédfejlődést, és jelentősen csökkentik az iskoláskorban előforduló diszlexia kockázatát (a diszlexia e szférák közötti koordináció hiányával függ össze). Ha a hallásérzékelés jó, a gyermek nem követ el olyan kiejtési és helyesírási hibákat, amelyeket hallásból felismer.

A beszéd mozgás aktus

A hang a gégében kezdődik, majd a nyelv, az arc, az ajkak és a koponya csontjai dolgozzák fel (amely a rezonátort alkotja). A kevésbé mozgékony gyermek gyakran kevésbé artikulált is. Ha a magas motoros készségek jól fejlettek, ugyanez igaz a kismotorikára is, amely a helyes beszéd feltétele. Ráadásul a gyermek nem túl mozgékony és kevésbé hajlandó felfedezni a környezetet, kevesebbet tanul, így kevésbé fejlett

Megéri tudni

Helyesírási vagy beszédhibák?

A beszédhiba szűkebb fogalom, és csak a hangszférára vonatkozik - az artikulációra, vagyis a hangképzésre a beszédkészülékben. A beszédhibák a tág értelemben vett kommunikációra vonatkoznak. Ide tartozik még a nyelvtan, a stilisztika, a kijelentések logikai felépítése és a nyelvi kompetencia, azaz az anyanyelv használatának képessége.

  • A beszéd- és kiejtési zavarok 40 százalék körüliek. 6 évesek.

Bölcső állás

A helyes beszéd kidolgozásában maguk a szülők részvétele felbecsülhetetlen – a gyermek életének legelső pillanataitól kezdve. A logopédusok a természetes táplálás mellett állnak, mert a nyelv, az ajkak és az állkapocs ilyenkor működő izmai fiziológiailag edzettek a jövőbeli kiejtés érdekében. Ha a babát mesterségesen kell táplálni, ügyeljen a mellbimbó hosszára és alakjára, valamint a nyílás méretére. Etetéskor tartsa a babát félig függőleges helyzetben, ne vízszintesen. Másrészt az alvási pozíciónak biztosítania kell a gerinc vízszintes helyzetétA kiságyban és a babakocsiban vékony párnának kell lennie, mert a túl alacsony vagy túl magas fejhelyzet az izomzat és a temporomandibularis ízület zavarait okozza.A folyamatosan nyitott száj zavaró tünet kisgyermeknél. A szájukon keresztül lélegző csecsemőket szakemberrel kell megvizsgálni. Sokat tehetünk, mielőtt gyermekünk talpra állna.

És később?

A gyerekek mozogjanak, énekeljenek, táncoljanak, rajzoljanak, utánozzák. Meg kell érteniük saját testsémájukat is (pl. tudniuk kell, hogy hol van a bal és hol a jobb oldal). Beszélgessen minél többet gyermekével, olvassa el, vegyen részt a játékaiban és … türelmesen válaszoljon a kérdésekre. Ha egy gyerek nem, vagy csak kevés kérdést tesz fel, az annak a jele, hogy gondos odafigyelést igényel. Kérdezéssel a gyerek megismeri a világot. Megtanul kommunikálni is. Egy hároméves átlagosan körülbelül 50 kérdést tesz fel naponta. És jó! Jobb, ha a szülők türelmesek, és nem adnak el semmit a gyereknek, mert a kérdések figyelmen kívül hagyása megöli a veleszületett kognitív képességet.

Állandóan beszélünk

Úgy tűnik, hogy az internet korában, amikor a szülők egyre jobban képzettek, gyermekeinknek jobban kellene beszélniük. Sajnos a beszédhibák arányaiban ugyanazok, mint évekkel ezelőtt. Miért? Mert nincs időnk a gyerekekkel beszélgetni, velük lenni, elmagyarázni a világot. Az internet és a számítógépes játékok a vizuális, de nem a hallási észlelést serkentik. Nem fognak megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, nem tanulnak meg kommunikálni az emberekkel. Főleg rajtunk múlik, hogy gyermekünk hogyan kommunikál a világgal.

"Zdrowie" havi

Segítsen a webhely fejlesztésében, megosztva a cikket a barátokkal!

Kategória: