Segítsen a webhely fejlesztésében, megosztva a cikket a barátokkal!

Szeretné, hogy gyermeke minden hangot helyesen ejtsen ki, és gazdag szókincse legyen? A legjobb eredményeket úgy érheti el, ha csecsemőkorától fogva gondoskodik róla. De akkor te is sokat tehetsz a gyermek megfelelő beszédfejlődéséért. Jövője szempontjából fontos: a társaikkal való jó kapcsolatok és az iskolai sikerek

A gyermekbeszédének kialakításának elsődleges környezetea család. A szülőkgyermekszületésétől kezdve optimális feltételeket tudnak biztosítani a gyermek számára a helyes, harmonikus beszédfejlődéshez. Ezek az első és legfontosabb beszédminta, amelyet a kicsi megpróbál majd utánozni. Íme a legfontosabb tippek, amelyek segíthetnek gyermeke kiejtésének alakításában és szókincsük fejlesztésében.

Hogyan fejlesztjük a gyermek beszédét

1. Életének első napjaitól kezdve beszéljen babájával – nyugodt hangon, lassan és tisztán. Fontos a verbális beavatást elősegítő helyzetek tudatos megszervezése. A csecsemő életének korai szakaszában ezek a helyzetek leggyakrabban a gyermek által felnőttek – anya, apa – által végzett ápolási tevékenységekkel függnek össze. Remek lehetőség a nyelvvel való játékra például a gyermek etetése, fürdetése vagy átöltözése. Fokozatosan a szülő verbális részvételével végzett tevékenységeknek át kell alakulniuk a gyermek egyéni nyelvi tevékenységének állapotába.

2. Ne feledje, hogy a szoptatás (minden előnye mellett) a logopédiai profilaxis legtermészetesebb formája, amely biztosítja az artikulációs szervek megfelelő fejlődését, és megtanítja a gyermeket a megfelelő légzésre és nyelésre. A helytelen záródás és a beszéd zavarai a rendellenes légzés és nyelés gyakori következményei. Ne adjon cumit a babának; ügyeljen arra, hogy alvás közben ne szívja az ujját, és ne lélegezzen orral. Figyelje meg, hogy reagál-e a környezet hangjaira. A beszéd megfelelő fejlődésének alapja a hatékony hallás.

4. Amikor gyermeke beszélni kezd, figyeljen figyelmesen. Válaszoljon a kérdésekre türelmesen és teljes mértékben. Beszéljen világosan, érthető és egyszerű nyelven. Kerülje a kicsinyítéseket és a szabotázsokat. Adja meg kisgyermekének a megfelelő nyelvi mintát, emlékezve a helyes lengyel nyelvre. A gondos kiejtés legjobb példája a házigazdáknak kell lenniük. Ne ismételje meg gyermeke hibás nyelvi termékeit. Bátorítson, de ne kényszerítsen beszélni. Dicséret értea verbális tevékenység bármilyen megnyilvánulása. Vedd észre a legkisebb teljesítményt is, és jutalmazd dicsérettel. Javítsd ki (de diszkréten) egy kis beszélő nyelvi hibáit. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az Önnel folytatott beszélgetés örömet okozzon a gyermek számára.

5. Énekelj együtt a babáddal. A dalok éneklése elmélyíti a légzést, aktívabbá teszi a membránt és erősíti a hangszervet. A dalok tartalma fejleszti a kisgyermek fantáziáját, érdeklődését, gazdagítja szókincsét, segíti a kiejtés fejlesztését, segíti a figyelem koncentrálását. A zene- és mozgásórák érzékennyé teszik a gyerekeket a zenében és a beszédben megszokott jelenségekre, mint például a ritmusra, dallamra, tempóra.

6. Mesélj és olvass meséket kisgyermekednek, taníts fejből rövid verseket és számláló listákat. Érdemes azonban kerülni a feleslegesen és túl hangosan bekapcsolt tévékészüléket, amely túlzott ingerekkel bombázza a gyermek éretlen idegrendszerét.

7. Vegyen részt gyermekével különféle otthoni nyelvi játékokban és tevékenységekben. Teremtsen alkalmat arra, hogy elmondja, mit tapaszt alt. Hadd meséljen el egy mesét, amit látott, ossza meg benyomásait az óvodából, találja ki az olvasott történet befejezését.

8. Gondoskodjon arról, hogy a gyermek szisztematikus kapcsolatot tartson társaival, például a játszótéren, az óvodában, ami lehetővé teszi számára, hogy új nyelvtudást szerezzen.

9. Ne feledje, hogy az artikulációs apparátus gyakorlatok is támogatják a gyermek értelmi fejlődését. A beszédszervek fejlesztésére szolgáló gyakorlatok szórakoztató formában is végezhetők 2-3 éves gyerekekkel. Örömet kell okozniuk a babának, anyának és apának. Egy kisgyermek sikere nagyban függ találékonyságunktól, fantáziánktól, valamint kitartásunktól és rendszerességünktől.

10. Kiskorától kezdve biztosítsa gyermekének rendszeres testmozgást és a lehető legkevesebb stresszt. Ügyeljen a helyes étrendre, ügyeljen arra, hogy megfelelő mennyiségű ásványi anyagot (magnézium, kalcium, cink, vas) tartalmazzon. Biztosítson gyermekének sok lehetőséget a játékra és a kreatív munkára – teremtsen feltételeket a rajzoláshoz és festéshez.

Szórakoztató logopédiai gyakorlatok

  • Reggeli vagy vacsora után mossa meg babája száját mézzel vagy csokikrémmel, és kérje meg, hogy alaposan nyalja meg az ajkát.
  • Reggeli és esti fogmosáskor kérje meg gyermekét, hogy a nyelve hegyével számolja meg a fogait, vagy üdvözölje úgy, hogy a nyelv hegye minden fogat külön-külön érintsen.
  • Megragadva az alkalmat, hogy gyermekével együtt rajzoljon, ellenőrizze, hogy tud-e a nyelvével rajzolni: kört (a nyelv hegye az ajka körül) vagy vonalakat (a szája egyik sarkától a másikig).
  • Próbálja együtt"festeni" a szájpadlást a nyelvvel, rajzolni virágzást, köröket stb.
  • Ösztönözz arra, hogy a csészealjból nyald le a mézet, a csészealjból csak a nyelveddel egyed a kissel-t, és a nyelveddel tépd le a ragacsos édességet a szájpadlásról
  • Gyakorold a légzést egy tányér forró levesre vagy bármilyen könnyű tárgyra fújva; hideg kezek püfölése, csípés, szappanbuborékok fújása.

Figyelje gyermeke beszédfejlődését

Figyelj, figyelj, olvass sokat és beszélj gyermekeddel. Figyelje gyermeke nyelvi és kommunikációs készségeinek fejlődését, és ha nincs előrelépés, forduljon szakemberhez - gyermekorvoshoz, logopédushoz. A lehető legkorábban ismertesse meg gyermekével az olvasást – tanítsa meg a könyvekkel bánni. Gyakran beszéljen az óvodás gyerekkel, tanítsa meg számolni és egyszerű dalokat. Ne becsülje alá az egyéb fejlődési vagy nevelési nehézségeket, legyen éber és kérje pszichológus vagy pedagógus segítségét.

"Zdrowie" havi

Segítsen a webhely fejlesztésében, megosztva a cikket a barátokkal!

Kategória: