Segítsen a webhely fejlesztésében, megosztva a cikket a barátokkal!

A gyerekeknek szóló emlékeztető és memóriagyakorlatok az emlékezés módjai az összes érzékszervön keresztül: látás, hallás, ízlelés, tapintás és szaglás. Segítségükkel a gyerekek könnyebben és gyorsabban sajátítják el a szükséges információkat. Ezen módszerek további előnye, hogy serkentik az aktivitást, a kreativitást és a kreatív tevékenységet.

Tanulja meg, hogyan dolgozzon gyermekével, hogy hatékonyan rögzíthessen nagy mennyiségű új információt. Tanulja meg azokat a technikákat, amelyek a biztonsági szabályok elsajátítását nemcsak hasznossá, hanem szórakoztatóvá is teszik.

Az egyik népszerű módszer a mnemonika. A mnemonika mondókákat, titkosított képeket, történeteket, vicceket, mozgást és színeket használ. Ezzel elkerülhető az unalom. A lehetőségek sokfélesége érdekesebbé teszi az órákat, ami viszont a legfiatalabb tanulók nagyobb érdeklődését és részvételét, valamint jobb tanulási eredményeket eredményez.

Nagyon fontosak a didaktikai folyamatban, de nem szabad elfelejteni, hogy a legfontosabb a gyermek fejlődése. Nagyon fontos, hogy ezt a fejlődést pozitív érzelmek kísérjék. Ezért az optimális fejlődéshez a gyermeknek szeretetre, támogatásra és biztonságérzetre van szüksége. Ebben az összefüggésben hasznos lehet a gyerekek és a szülők közös mozgása, például a mindennapi otthoni játékok során.

Ugyanilyen fontos a gyermek önbecsülésének építése úgy, hogy észreveszi és értékeli sikereit, és nem kíméli őt a dicsérettől és a további munkára való bátorítástól. Kétségtelen, hogy az első osztályosok esetében remek ötlet az órákat mnemonika segítségével vonzóbbá tenni

A piktogramok, versek és mondókák, mentális térképek, asszociációs láncok, pantomimok pótolhatatlan mnemonikák az oktatási folyamatban

Emlékezés típusai: piktogramok

Memóriát, képzelőerőt és kreativitást fejlesztő módszer, amely dalok, versek, mesék, történetek tartalmának illusztrálásából áll. A tanulók sematikus rajzokat készítenek a szövegről, hogy megjegyezzék. Az órákon az első osztályosok egyebek mellett az útjelző táblákat tanulják meg ezzel az emlékező technológiával

Példagyakorlat: A gyerekek elkészítik a rajz megfelelőjüket a karakterek megadott neveihez

Emlékezés típusai: rímek és rímek

Mnemonikaedzés memória (főleg auditív). Mozgással kombinálható. Ez magában foglalja a gyerekek megtanulják a mondókás szövegeket, amelyek megkönnyítik számukra az emlékezést. Minél szórakoztatóbb és érdekesebb a mondóka vagy mondóka, annál jobb, mert hosszabb ideig megmarad a gyermek emlékezetében

Példa erre a rím: "Átkelés az úton a túloldalra, csak a sávokon megengedett".

Mnemonika típusai: mentális térképek

Ez a módszer hasznos a tartalom rendszerezéséhez. Ez abból áll, hogy egy kérdést, szót vagy rajzot – egy kulcsot – helyezünk egy papírlap közepére, majd hozzácsatoljuk ágak, bejegyzések, szavak vagy részletesebb rajzok formájában. Ennek a mnemonikának köszönhetően a gyerekek rövid időn belül nagy mennyiségű információhoz juthatnak. Ezzel a technikával a gyerekek megtanulják többek között a Naprendszer bolygóit úgy, hogy nevüket hozzá kell adni a megfelelő képekhez.

Mnemonika típusai: asszociációs lánc

Mnemonika számos érzékszervvel. Ez abból áll, hogy az ember saját asszociációkat hoz létre, amelyek ok és okozat sorozatát alkotják. A lánc elemei összekapcsolódnak, és történetet vagy történetet alkotnak. Fontos, hogy a történet fejlessze a képzeletet, és nagy adag fantáziát tartalmazzon. Ezt az emlékművet használják például a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők segélyhívószámainak megtanulására, amelyek elengedhetetlenek a gyermekek számára.

Mintagyakorlat: a gyerekeknek ki kell színezniük ezeknek a szolgáltatásoknak a járműveit, majd össze kell kapcsolniuk a megfelelő segélyhívó számokkal.

A mnemonika típusai: pantomim

A mozgás és játék általi tanulás módszere. Kifejezetten ajánlott iskolakezdő gyerekeknek, akiknél nagyon magas a kifejezőkészség igénye. Ezzel a módszerrel számokat vagy ábécét tanulhatunk (pl. a tanuló feladata egy adott szám vagy betű testével való ábrázolása).

Ezt a – különösen a gyerekek által kedvelt – módszert a tanárok használhatják a biztonságos viselkedés elsajátítása során, például a tanulók szerepjátékával, hogyan kell helyesen átkelni az úton, vagy hívják a mentőket.

Mnemonika típusai: memória "kampók"

Mnemonikus technika a számok olyan tárgyakhoz való társítására, amelyek alakjukban hasonlítanak rájuk, pl. 1 - gyertya, 2 - hattyú, 3 - szív, 4 - szék és így tovább.

Hasznos lesz számodra

Szülők számára hasznos memóriagyakorlat akár egy beszélgetés is gyermekükkel, amelyet a következő kérdés indít el: "Mit tanultál ma az iskolában?". A jól lebonyolított beszélgetés egyfajta átdolgozás is lesz, és az anyag szisztematikus ismétlése annak megszilárdulásához vezet. Ez különösen fontos korai életkorbaniskola. Oka van annak, amiért gyakran mondják, hogy "az ismétlés a tanulás anyja" és "az edzés teszi a mestert."

Gyakorlatok a gyermek memóriájának nevelésére

Siket telefon:A kisgyermek feladata egy olyan mondat megismétlése, amelyet a szülő vagy a játékban részt vevő más személy suttogva mondott.

Mintagyakorlat: a tanár játék közben javasolhatja a gyerekeknek, hogy hangosan és egyértelműen a fülükbe mondják egymásnak iskolájuk címét, hogy bárhonnan biztonságosan elérhessék.

Kirándulni megyünk és elvisszük…:A móka abban rejlik, hogy a résztvevők sorra mondják az első mondatsort, hozzátéve hozzá annak a tárgynak a nevét, amelyet magukkal visznek az útra. Figyelembe kell venni azonban az elődök által hozzáadott szavakat. A játék megköveteli a gyermek koncentrációját és odafigyelését arra, amit elődeik mondanak.

Mondatok kialakítása:A gyerek feladata olyan mondatot alkotni, amelyben minden szó azonos hanggal kezdődik, pl. „Micimackó segített az első osztályosoknak helyesen járni a csíkokon. "

Megjegyzés:Hagyományos játék páros párosítással. A nehézség az, hogy minden kép fejjel lefelé van az asztalon, így ugyanazokat a kártyákat látjuk. Minden játékos felfed két lapot. Aki emlékszik a legtöbb kép helyére, az nyer.

Asszociációk:A játék az egymásnak megfelelő képpárok összeillesztéséből vagy a többihez nem illő képhalmazban való keresésből áll. A játék fejleszti a memóriát, a koncentrációt, a felfogóképességet és a logikus gondolkodást. Az asszociációk használhatók olyan feladatokhoz, amelyek megmutatják a gyerekeknek, hogy mely tárgyak lehetnek veszélyesek számukra (pl. az olló éles, és a gyerekeknek óvatosan kell bánniuk vele).

Találós kérdések, rebuszok, rejtvények:Fejlesztik a gyermek memóriáját, az absztraktok a logikus és elvont gondolkodás képességére nevelnek. Emellett gazdagítják a szókincset. Vannak köztük olyan feladatok, mint a „találd meg a különbséget”, „labirintus” vagy „hiányzó betű”, amelyek koncentrációt, összpontosítást és kitartást igényelnek a gyerekektől.

Óvodai mondókák:Tanuljon rövid mondókákat, amelyek elősegítik a memória serkentését, és más olyan készségeket gyakorolhatnak, amelyek hasznosak az első osztályosok életében, mint például a biztonság az út. Példa erre a rímes, fülbemászó versek.

Játék a szavakkal:A gyakorlat abból áll, hogy az adott szó betűiből más szavakat hozunk létre (pl. képernyő - csap; ingek - kosár, méhkasok; utca - ul, hüvelyk , signal - track , torlódás, gála). A játék fejleszti a memóriát és a tudatosságota gyermek nyelve. Sőt, gazdagítja a szókincsét, aktív és passzív egyaránt.

Segítsen a webhely fejlesztésében, megosztva a cikket a barátokkal!

Kategória: